เว็บตรง

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง การเชื่อมต่อออทิสติก – โรคลมชัก (Op-Ed)‎

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง การเชื่อมต่อออทิสติก - โรคลมชัก (Op-Ed)

‎เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ดร. Megdad Zaatreh‎‎ ‎‎เป็นนักประสาทวิทยาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคลมชักซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการด้านการแพทย์ของ‎‎ศูนย์โรคลมชักที่ครอบคลุมที่ศูนย์การแพทย์ CentraState‎‎ ‎‎ใน Freehold, N.J. Zaatreh ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยหลายบทความในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนรวมถึงวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ประสาทวิทยาและโรคลมชัก เขา‎‎สนับสนุนบทความนี้ให้กับ‎‎เสียงผู้เชี่ยวชาญ‎‎ของ Live...

Continue reading...

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ‘สมศักดิ์’ ดัน โครงการเลี้ยงสุนัขในเรือนจำ ช่วยบำบัดผู้ต้องขัง

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สมศักดิ์ เผย กระทรวงยุติธรรมกำลังผลักดัน โครงการเลี้ยงสุนัขในเรือนจำ เพื่อช่วยบำบัดผู้ต้องขัง และส่งเสริมเป็นอาชีพหลังออกจากเรือนจำ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง สมศักดิ์ เผย กระทรวงยุติธรรมกำลังผลักดัน โครงการเลี้ยงสุนัขในเรือนจำ เพื่อช่วยบำบัดผู้ต้องขัง และส่งเสริมเป็นอาชีพหลังออกจากเรือนจำ นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ว่าขณะนี้...

Continue reading...